De conformitat amb la Llei O. 15/1999 de Protecció de Dades Personals i, a través d'aquesta web, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, que seran incorporades al fitxer de CLIENTS, titularitat de la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS D'ALLOTJAMENTS D'AGROTURISME I DE TURISME RURAL inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és l'enviament d'informació comercial sobre els nostres serveis.

Igualment l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei per mitjà de correu electrònic dirigit a info@lleidarural.info