El futur del Turisme rural

Últimament hi ha molt enrenou amb el tema de l’allotjament turístic a les grans ciutats. L’aparició de les plataformes col·laboratives i les de comercialització en són les responsables.

El problema  no és exclusiu de les grans ciutats. El medi rural també n’està afectat.

La Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya (TURALCAT) afirma que els habitatges d’ús turístic són un problema a les àrees rurals. Estan creixent descontroladament i està a punt de fer canviar el turisme rural.

El turisme rural que hem conegut fins ara contribuïa a que “moltes famílies del medi rural continuessin vivint en el territori, que moltes explotacions agropecuàries fossin viables gràcies als ingressos complementaris que proporciona aquesta activitat, que es creessin molts llocs de treball autònom per a dones i joves, que es rehabilitessin un gran nombre d’edificacions del patrimoni rural que altrament haurien desaparegut, en definitiva, ha permès que es mantingués viu el camp català, especialment en els indrets més vulnerables”.

I això està canviant…

Per saber-ne més:

Leave a comment