Presentació estudi sobre la Imatge que es promou del Turisme Rural de l'Alt Pirineu i Aran a Sort

Els passats 6 i 7 d’abril va tenir lloc la presentació de l’estudi d’imatge sobre el Turisme Rural a l’Alt Pirineu i l’Aran, a Pont de Suert i a Sort que va encarregar l’IDAPA. Es van tocar molts temes interessants i que ens poden ajudar de forma molt important.

Val la pena llegir el text i si més no, reflexionar sobre els diferents temes que tracta l’estudi.

Tot seguit exposem els punts més importants de l’estudi.

Material promocional divers i segmentat

Tant si és digital, en format paper o qualsevol altre, tant si és online com offline, el material informatiu i promocional ha de ser inspirador i motivador per visitar el territori. Ha d’informar i seduir.

Disposar de bones imatges

Que les fotografies de les webs siguin bones, tant en contingut com en qualitat, es tradueix en una major vinculació amb els potencials clients. Aquests s’han d’identificar en el perfil retratat.

Vídeos promocionals

És un format fàcil i atractiu que genera molt impacte i viralitat. Per fer un bon video calen certs coneixements, temps i imaginació.

Idiomes

Si tenim clients internacionals, el material promocional ha d’estar en diferents idiomes… Els continguts s’han d’adaptar a cada perfil.

Som ambaixadors del territori

Un client repetirà allotjament rural si té la sensació que el territori li pot donar més: més visites, més experiències, més sensacions…

Què comuniquem?

Segons sigui abans, durant o després de l’estada caldrà comunicar coses diferents. És convenient tenir una bona estratègia de comunicació.

La sostenibilitat pot vendre

Els temes relacionats amb la sostenibilitat i la forma en que es comunica poden generar motivació, implicació i benefici per tothom.

Segells i certificacions de qualitat i especialització

És important saber explicar els valors diferencials i únics que caracteritzen l’allotjament. Els segells i les certificacions es poden utilitzar com a eines de màrqueting. Cal seleccionar-los acuradament.

Bases de dades

Tenir una base de dades de professionals i de clients actualitzada i ben estructurada ens pot ajudar a fer unes accions de comunicació i promoció efectives.

Premsa turística especialitzada

Promocionar destins, iniciatives o editar butlletins informatius en premsa especialitzada es pot traduir en resultats molt positius.

Fòrums, comunitats de viatgers i blogs

Fer-ne una tria, controlar-los i participar-hi poden ser també molt beneficiós.

El producte turístic

La creació de productes turístics efectius pot significar donar visió, captar nova demanda, consolidació del que ja es té, diferenciació, adequar propostes a diferents segments i aprofitar els atractius i esdeveniments del territori.

On promocionar els productes

A les webs pròpies, a les de promoció turística comarcal, regional o nacional, canals de pagament, agències tradicionals, webs de propostes d’activitats, etc.

La web com a aparador mundial

Uns bons continguts, una bona estructuració de la informació i un bon disseny, juntament amb una bona usabilitat, accessibilitat i dinamisme faran la pàgina atractiva tant per les persones com pels cercadors.

Les Xarxes Socials

Cal conèixer i triar les xarxes socials més adequades i utilitzar-les com a canal de comunicació directe amb els clients i com a eines de posicionament online.

L’storytelling

Explicar històries relacionades amb un producte o servei de forma creativa i acompanyades d’imatges espectaculars i música evocadora faran que el destí o l’empresa turística aconsegueixi viralitat i notorietat.

Geolocalització

Pràcticament tots els turistes porten smartphone, i en fan servir el GPS. Estar geocalitzat significarà que ens trobin fàcilment.

Deixar un comentari